Stillingsopslag
Søg

0.klasse

I 0. klassen arbejder vi med at styrke børnenes trivsel og sociale kompetencer, og vi lærer om tal og bogstaver gennem en masse forskelligartede aktiviteter.

Vi har to 0. klasser med hver 24 børn. Til hver klasse er der tilknyttet to uddannede pædagoger, der begge er fuldtidsansatte. Desuden har den kommende dansk- og matematiklærer i klassen fire ugentlige timer.

0. klassen møder hver dag fra kl. 8-13. I time fra kl. 13-14 foregår der aktiviteter med pædagogerne fra SFO’en. Det kan være fysiske aktiviteter fx boldspil eller rulleskøjteløb, trivselsfremmende aktiviteter fx rollelege eller slåskultur (regler for fysiske lege) eller kreative aktiviteter.

Trivsel i 0. klassen

I 0. klassen arbejder vi med at styrke børnenes trivsel og sociale kompetencer, og vi lærer om tal og bogstaver gennem en masse forskelligartede aktiviteter. Vi har ikke et skema, som vi skal følge, men 0. klasseteamet lægger en årsplan, så dansk, matematik, musik, kristendom, billedkunst og idræt tilgodeses – selvfølgelig på 0. klasseniveau. Årsplanen er tilgængelig på ForældreIntra.

Udskudt klassedeling

Når de nye 0. klassebørn begynder, lærer vi dem godt at kende, inden børnene fordeles i to klasser (udskudt klassedeling), hvilket sker efter ca. en måneds skolegang. 0. klasserne deltager i skolens hverdag med morgensang og fordybelsesdage samt i de særlige arrangementer som fx motionsløb, FN dag, fastelavnsfest og lignende. Sidstnævnte arrangementer foregår sammen med børnene fra international afdeling.

Sproglig modenhed og motorik

Vi arbejder med KTI (Kontrolleret Tegne Iagttagelse), som fortæller os om børns sproglige modenhed og motorik. Desuden foretager vi løbende screening i børnenes læseparathed.  Derved kan vi gøre en tidlig indsats og hjælpe dem, der har særlige behov.