Stillingsopslag
Søg

Undervisningsmiljø - Slut og delmål

Forenklede Fælles Mål fastsætter nationale mål for, hvad eleverne skal lære i skolens fag.

Skolens elever går til Folkeskolens afgangsprøve i alle fag. Derfor følger vi også Undervisningsministeriets Fælles mål. I Fælles mål er de enkelte fag beskrevet. For mere information, klik på linket til Undervisningsministeriets hjemmeside under Links.

Udover det benytter vi de katolske skolers fagformål og slutmål for faget religion beskrevet i hæftet Religion på de Katolske Skoler i Danmark. Download Religion Fagformål under dokumenter for uddybning om faget Religion på Rygaards Skole.

Følgende er fra faghæftets forord:
Formelt set bruger de katolske skoler folkeskolens “Fælles Mål” som rammesætning for alle skolens fag. Med det nu foreliggende nye fagformål for religionsundervisningen på de katolske skoler gøres der brug af den ret, alle frie grundskoler i Danmark har til selv at formulere mål for en række fag. Indholdsmæssigt handler det grundlæggende om en mere eksistentiel og virkelighedsnær tilgang til faget.

Undervisningsmiljøvurdering
Den seneste undervisningsmiljøvurdering for 0.-3. klasse og 4.-9. klasse på Rygaards Skole kan hentes under dokumenter.