Stillingsopslag
Søg

Elevrådet

Rygaards Skoles Elevråd i udskolingen.

Elevernes talerør

I skolens elevråd kan elever diskutere sager, der optager dem. Og de kan komme med forslag og idéer til alt, der vedrører deres skolegang. De kan også stå for fællesarrangementer som konkurrencer, sammenkomster og fester.

Der er to lærere med til møderne: Mary Olesen og Samina Kjærbo. De tager spørgsmål og idéer fra elevrådet med videre til andre lærere og ledelse og vender tilbage med svar til næste møde. Men derudover har de ingen funktion. Alle opgaver i elevrådet varetages af eleverne.

Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse. Ved årets første elevrådsmøde vælges to formænd, en fra dansk afdeling og en fra international afdeling. I år er den danske forkvinde Emma fra 9.B, næstformand er Mads fra 8.B og sekretær er Rafaella fra 7.A.