Stillingsopslag
Søg

Rammer, aktiviteter og arrangementer

Rygaards Skole er en skole med et højt fagligt niveau, men vi ønsker både, at børnene skal udvikle sig fagligt og socialt. Alle SFO’ens aktiviteter foregår med pædagogiske overvejelser og er med til at skabe og styrke venskaber og relationer på tværs af alder og kulturer. Aktiviteten er vores fælles tredje, hvor både nysgerrighed, selvværd og selvtillid bliver styrket. 

Personale

Vi er en engageret og dynamisk personalegruppe på 11 pædagoger og 6 faste vikarer som alle er ansat kompetencebestemt, så vores udbud af aktiviteter spænder bredt. I vores pædagogiske arbejde lægger vi stor vægt på respekt, ligeværd, tryghed, nærvær, rummelighed, og demokrati. Vi tilbyder musikalske aktiviteter, forskellige fysiske og kreative aktiviteter, rollespil, mindfulness/yoga, keramik og meget meget andet. På den måde udnytter vi alle pædagogernes kompetencer og skaber plads til fordybelse i et emne. Det giver også samtidig mulighed for at komme rundt omkring alle børenes interesser både motorisk og kognitivt og skaber en spændende hverdag. 

Pædagogerne er ikke med i timerne i skolen, men vi har et tæt samarbejde med lærerne i indskolingen omkring børnenes trivsel og relationer. Vi stiller nogle gange personaleressourcer til rådighed i skoletiden og tilbyder f.eks. teambuilding, yoga eller lignende, som har fokus på at styrke relationer, trivsel og kompetencer hos børnene. Vi deltager desuden i skole-/hjemsamtaler.

Fysiske rammer

Vi har funktionsopdelte rum i klasselokalerne, hvor der er en voksen til stede, der deltager aktivt. 

Faste ugentlige aktiviteter

 • Lektiecafé hver dag klokken 13-14: Børnene har mulighed for ro til at lave deres lektier. Der er en lærer tilknyttet lektiecaféen. Det er dog stadigvæk forældrenes ansvar, at alle lektierne er lavet til næste dag. 

 • Frugtcafé hver dag klokken 14:30-15:30: Vi tilbyder alle ugens dage en sund snack i form af groft brød og frugt eller grønt i caféen. 

 • Kreaværksted: Vi laver mange forskellige kreative aktiviteter, som giver mulighed for fordybelse og samtidig bidrager til stimulering af finmotorikken og koncentrationsevnen. Vi maler, tegner, former i ler, lærer forskellige metoder i knytning, klipper og klistrer og meget andet. 

 • Spillecafé: Vi spiller mange forskellige brætspil; skak, kortspil, bordrollespil, matador og meget mere. 

 • Konstruktionscafé: Her bygger vi med Lego, leger med kuglebaner, magformers, sticks, plus-plus osv. i rolig atmosfære og fordybelse. 

 • Fysiske aktivitetstilbud: Vi leger og bevæger os, hvilket styrker børnenes grovmotorik. Vi bruger legepladsen, bålpladsen, gymnastiksalen og multisalen i kælderen. Vi laver rytmik- og sanglege, boldspil og balanceøvelser, der stimulerer børnenes færdigheder og samarbejdsevner. 

 • Musikcafé: Vi går i musiklokalet 1-2 gange om ugen, hvor vi synger i kor eller øver i bands. 

 • Pusterummet: Vi har et pusterum hvor børnene kan trække hen, når de føler de har brug for en stillestund. 

SFO'ens faste arrangementer

 • Fremvisning af fastelavnskostumer på catwalken
 • Bedsteforældredag med påskeklip
 • Gallafest for 3. klasse i juni måned
 • Halloweenfest for 2. klasse i oktober måned
 • Adventsfest sammen med skolen sidste torsdag i november. 

Traditioner

Vi følger Rygaards Skoles værdier i samarbejde med skolens lærere og bruger også vores pædagogiske ressourcer i skolesammenhæng i bl.a. temauger og fordybelsesdage. Vi har et positivt og tæt samarbejde med lærerne om det enkelte barns trivsel og udvikling. Vi deler lokaler og udendørsfaciliteter, og derudover samarbejder vi om særlige arrangementer, højtider m.m.

Børnemøder

Vi holder børnemøder en gang om måneden, hvor vi samler alle børn i Aulaen og giver dem en følelse af fællesskab og ejerskab for SFO’en. Der fremhæver vi vores værdier i en positiv ånd og anerkender børnenes engagement.

Åben scene

Vi holder åben scene hver anden måned, hvor børnene skriver sig på en liste til at optræde for hinanden. Her ønsker vi at fremme respekten for den enkelte og trygheden for at stå frem for en større gruppe.