Stillingsopslag
Søg

Fastholdelse og fremme af trivsel 0.-3. klasse

Vores arbejde for trivsel og håndtering af eventuelle problemer foregår via nedenstående punkter:

På første forældremøde deltager AKT medarbejderen og gennemgår gode råd og tiltag for trivsel.

Vi opfordrer til fællesfødselsdage og til at invitere hele klassen eller alle piger eller alle drenge.

Et uformelt møde, hvor forældre har lejlighed til at tale med hinanden og lærer hinanden lidt at kende.

Lærere i indskolingen og pædagoger i SFO deltager i diverse konflikthåndteringskurser og afholder fællesmøder.

Alle klasser holder klassemøder hver uge, primært for at sørge for en god og rar stemning i klassen og for at styrke fælleskabet i klassen. Her tages evt. problemer i opstarten. Mødet foregår altid i en siddende rundkreds med en ordstyrer og en dagsorden.

Her er der mulighed for lærervejledning i forbindelse med lektielæsningen.

Der afholdes hvert år skolehjemsamtaler, der både drejer sig om elevernes trivsel og om elevernes faglige kunnen. Hvor der er behov for det, tilbydes ekstra forældresamtaler.

Hvert år afvikles en trivselsdag. Denne dag er der særligt fokus på klassefællesskabet og børnenes undervisningsmiljø. Det kan f.eks. være god leg i frikvartererne, omgangstonen, relationer i klassen m.m.. Man kan f.eks. tage på klasseture, lave teambuilding på skolen og lignende.

Vi arbejder med skolens værdier i mange forskellige fag. Vi laver samlinger, der drejer sig om respekt, fred, glæde etc. – synger sange og laver plancher, rollespil m.m.. Vi italesætter og praktiserer værdierne.

Vi bruger tekster med morale, læser f.eks. tekster i bl.a. dansk, der handler om antimobning og fællesskab. ”Fri for Mobberi” er et antimobbeprogram til børnehave og indskoling, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Fri for Mobberi er pædagogisk materiale til børn, men også til fagfolk og forældre. Materialet har til formål at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning. Fri for Mobberi er baseret på det nye mobbesyn, som bl.a. forsker Helle Rabøl Hansen repræsenterer: Der findes ikke onde børn, kun onde mønstre.

Alle elever deltager en gang om året i en større trivselsundersøgelse, også kaldet undervisningsmiljøvurdering. Undersøgelsen består af et spørgeskema, som er udarbejdet i samarbejde med DEFGO. Undersøgelsens resultater bearbejdes og en eventuel handleplan iværksættes.

Vores AKT-medarbejder (adfærd, kontakt og trivsel) hjælper bl.a. med igangsættelse af klassemøder, generel trivsel samt vejledning til elever, lærere og forældre.

Inde i bygningen taler vi og går vi. Uden for må der råbes og løbes omkring.
Vi opfordrer alle til at holde klasserne ryddelige og gøre dem til inspirerende læringsrum. 

Vi har mange sociale arrangementer og gode traditioner. Hvert år fejrer vi f.eks. FN-dag, fastelavn og adventsfest. 3. klasserne tager på lejrskole, står for høstgudstjeneste og påskefrokost. I vores emneuger er der samarbejde på kryds og tværs mellem klasserne. Vi har jule- og påske-klippedage. Sociale begivenheder i løbet af året er vigtige i forhold til elevernes trivsel. 

Vi laver brobygning til mellemtrinet, hvor 4. klasserne besøger 3. klasserne og omvendt samt besøger klubben, som de nye 4. klasser skal starte i, når de ”vokser” fra Sfo’en. I slutningen af 3. klasse afholdes møde for forældrene og elever, hvor de kommende, nye lærere præsenteres, og de nye lokaler i MEB beses.
Der er overlevering af bh. klasser til 1. klasse samt ved lærerskift.

Den seneste undervisningsmiljøvurdering for 0.-3. klasse på Rygaards Skole kan hentes under dokumenter.