Stillingsopslag
Søg

Valgfag

På Rygaards Skole vælger eleverne i 7. klasse to kreative fag af hvert et halvt års varighed

7. klasse

Der tilbydes følgende fag:

  • Madkundskab
  • Keramik
  • Håndværk og Design
  • Billedkunst

Madkundskab

I valgfaget madkundskab skal eleverne bygge oven på deres færdigheder og viden om mad og madlavning. Eleverne skal ud over at træffe sunde madvalg for sig selv også lære at træffe sunde madvalg for andre målgrupper, og de skal opnå kendskab til et bredt udvalg af fødevarer og deres produktionsforhold. Derudover skal eleverne lære at eksperimentere med smag og madlavning samt arbejde med holdninger til mad, madoplevelser, madglæde og livskvalitet.

Keramik

Her får eleverne mulighed for at arbejde med forskellige typer af ler og de lærer enkelte teknikker. De vil arbejde alene og i grupper. Desuden lærer de at dreje lidt og anvende glas i keramikfremstillingen. De arbejder 10 uger lærerstyret og 10 uger selvstændigt.

Håndværk og Design

Her vil eleverne få udviklet deres kendskab til anvendelse af værktøj samt at konstruere ud fra egne ideer eller fra forlag. Det vil endvidere være muligt at lave lettere metalarbejde samt mindre cykelreparationer.

Billedkunst

Eleverne kender billedkunst fra de mindre klasser, men billedkunst som valgfag har større fokus på elevernes egne ønsker til faget og deres egen kunstneriske udvikling. Vi begynder faget med i fællesskab at finde ud af, hvad vi gerne vil arbejde med. De seneste år har budt på; byplanlægning på Papirøen, tegnekursus, lær at male som kunsthistoriens store stilarter, opart, street art, foto og meget mere. Fast hvert semester er dog, at vi tager på en-to inspirationsture ud af huset.

8. klasse

I 8. klasse kan eleverne vælge drama.

Drama

Drama er både noget for eleven, der går med en stor skuespiller i maven samt eleven, der er lidt tilbageholdende og har lyst til at blive bedre til at udtrykke sig. Vi begynder med en række dramaøvelser, hvor eleven får trænet krop og stemme, lærer at improvisere og har det sjovt. Derefter går vi i gang med årets store forestilling, som spiller to aftener i forårssemesteret. Elever kan både være med som skuespiller (både små og store roller), og vi har også brug for elever, der har lyst til at lave noget af alt det praktiske arbejde, der hører med (kulisser, kostumer, makeup, lyd).