Stillingsopslag
Søg

Velkommen til Rygaards Skole

Velkomst fra Skolelederen Elsebeth Trap.

Kære kommende forældre og elever

Velkommen til Rygaards Skoles hjemmeside.

Vores vigtigste opgave på Rygaards Skole er at maksimere enhver elevs potentiale og udvikle hver enkelt elevs særlige kvaliteter. Vi bestræber os på, at eleverne får berigende oplevelser i årene her på skolen ved både fagligt at tilegne sig ny viden og ved socialt at knytte tætte venskaber.  Samtidig ønsker vi, at de lærer at finde deres eget ståsted og engagere sig i verden med kompetencer, tillid og nysgerrighed.

Vi lægger vægt på at tilbyde eleverne en faglig solid undervisning samt at lære dem om ligeværd, ansvarlighed og at omgås hinanden med respekt. Fællesskab og omsorg er vigtige aspekter i hverdagen og er med til at sikre en glad og tryg skolegang, hvor den enkelte elev kan udvikle sig bedst muligt – både personligt, socialt og fagligt. Vi ønsker, at hver enkelt elev skal føle sig personligt værdsat og tænke på Rygaards Skole som deres andet hjem. Venlighed og gensidig respekt er nøgleværdier for hele skolen. Det er således en del af skolens målsætning at styrke den enkelte elevs forståelse for og indsigt i det medmenneskelige ansvar og den gensidige respekt for andre, både på det nære og på det globale plan.

Den bedste start på skolelivet er, at skole og familie arbejder sammen om at opbygge et ungt menneskes verdensbillede og følelse af, hvem det ønsker at være. Vi ser forældre som samarbejdspartnere i undervisningen af deres børn, og opfordrer alle vores forældre til at støtte os i at give deres barn den bedste mulighed for læring.

Vores hjemmeside giver en fornemmelse af livet på Rygaards skole, men skolens personlighed og puls kan bedst fornemmes ved at aflægge skolen et besøg. I er altid velkommen.

Med venlig hilsen,
Elsebeth Trap