Stillingsopslag
Søg

Læringscenter

Faglig inspiration, ro og fordybelse i Læringscentret

Læringscentret er et lærested for både den danske og den internationale afdeling. Her kommer klasserne og deres lærere op og får hjælp til at finde litteratur i deres ugentlige bibliotekstime.

Der er plads til, at eleverne kan sidde i små grupper og arbejde med projekter, og der er mulighed for faglig inspiration, ro og fordybelse.

Læringscentret er fleksibelt indrettet, og dette giver mulighed for i perioder at ændre på indretningen, så der fx er plads til at afholde forskellige arrangementer eller lave større udstillinger. Lærerne kan booke ”biografområdet” til fremlæggelser for klassen.

I frikvartererne er der åbent for de store elever i udskolingen (eleverne i hovedbygningen).

Læringscentret har åbent mandag-torsdag fra kl. 8 til 15.15, fredag fra kl. 8 til 15.