Stillingsopslag
Søg

Forældrerådet

Vedtægter og Vejledning for Forældrerepræsentationen.

Forældrerepræsentationens Formål

Forældrerepræsentationen ved Rygaards Skoles dansksprogede afdeling har til formål i samarbejde med de udpegede medlemmer af skolens styrelse, skolelederen, skolens lærere og elever og forældrerepræsentationen i den engelsksprogede afdeling at varetage forældrekredsens interesser under hensyntagen til skolens målsætning. Gennem sin valgte repræsentant i skolens styrelse udøver skolens forældrekreds sine demokratiske rettigheder i henhold til skolens vedtægter og gældende lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere om forældrerepræsentationen og forældrerådsmøderne i vedtægterne, som kan downloades her på siden.