Stillingsopslag
Søg

Parkering

Trafiksikkerhed på skolevejen

Der er flere parkeringsmuligheder ved Rygaards Skole. Hvis alle respekterer og benytter disse anvisninger, medvirker man til at sikre alle elevers skolevej. En oversigt over afsætnings- og parkeringsmuligheder, samt et kort over parkeringsmuligheder findes under Dokumenter.