Stillingsopslag
Søg

Kommunikation

Retningslinjer for kommunikation på Rygaards Skole.

Kommunikation mellem skole og hjem

Forældre, ansatte og skolens ledelse kan i mange situationer have behov for at kommunikere om både specifikke og generelle forhold. For at give alle gode muligheder for hensigtsmæssig, sikker og effektiv kommunikation, har vi følgende retningslinjer:2

Forældreintra

Det forventes, at såvel forældre som ansatte hver dag orienterer sig på forældreintra med mindre advisering er slået til.

På intra kan alle ansatte sende beskeder til en klasses forældre eller til den enkelte elevs hjem. Meddelelserne vises som link på forsiden. Opslagstavlen er kun til korte beskeder af generel karakter, men der kan eventuelt vedhæftes bilag, hvorimod beskeder kan være længere dokumenter. Intra er ikke det rette forum til diskussion, da der er stor risiko for, at misforståelser kan opstå.

Telefonhenvendelser

Telefonhenvendelser kan ske på skoledage til kontoret, tlf. 39 62 10 53, mellem klokken 8-15.

Skole/hjem samtaler

Der er to årlige samtaler mellem skole og hjem på alle klassetrin. Ved bekymring er det naturligvis altid muligt at få en samtale med en eller flere af klassens lærere samt evt. afdelingslederen.

Forældremøde

Der afholdes et årligt forældremøde i alle klasser i skoleårets begyndelse. Hvis klasselæreren i samarbejde med forældrerepræsentanten finder det formålstjenligt, kan der indkaldes til et ekstra møde. Formålet med disse forældremøder er at orientere og diskutere emner af generel interesse. Enkelte elever, forældre eller ansatte skal ikke diskuteres i dette forum.

Forældreråd

Der vælges en repræsentant og to suppleanter i hver klasse. Se under Forældrerådet for yderligere oplysninger.

Information

Skolen og hjemmet er gensidigt forpligtiget til at orientere hinanden om forhold, der berører barnets skolegang. Desuden forventes det, at forældre deltager aktivt i barnets skolegang ved bl.a. at deltage i forældremøder, skole/hjemsamtaler og andre arrangementer i forbindelse med barnets skolegang. Skriftlige meddelelser, som enkelte eller grupper af forældre ønsker at dele ud i en eller flere klasser vedrørende skoleanliggender, herunder møder og arrangementer, som afholdes i skolens regi, skal altid forelægges skolens ledelse inden uddeling. Dette gælder også kommercielle, politiske og religiøse skrifter.

Kommunikation mellem forældre

Opstår der en konflikt eller en situation, der har betydning for barnets skolegang, skal det først forsøges løst blandt de implicerede parter. Her er det vigtigt at huske, at der altid er flere vinkler på en sag, og at de voksne bevarer helikopterperspektivet ved konflikter mellem børn.

Skulle dette ikke lykkes efter direkte kontakt mellem de implicerede, kan klasselærer og forældrerepræsentanten involveres.

Hvis der stadig ikke er fundet en tilfredsstillende løsning, kan der ske henvendelse til afdelingsleder eller skoleleder, som har den pædagogiske ledelse på skolen. Er der utilfredshed med den videre behandling af problematikken, kan henvendelse rettes til skolens bestyrelse gennem skolelederen.