Stillingsopslag
Søg

Om Skolen

Rygaards Skole har mere end 100 års historie bag sig, og det er vi stolte af. Vi har en smuk skolebygning med masser af sjæl, gode traditioner og en stærk identitet. Vi er en moderne skole med gode faciliteter fx er vores pædagogiske læringscenter i hovedbygningen til stor glæde for alle skolens elever.

Skolens målsætning og værdier

Rygaards Skole er en moderne, katolsk privatskole oprettet af Assumptionssøstrene i 1909. Siden sin begyndelse har skolen været et tilbud til alle børn, uanset trosretning og baggrund.

Assumptionsordenens filosofi om uddannelse bygger på et kristent menneskesyn, som har rødder i et universelt værdigrundlag, og som stræber efter at maksimere enhver elevs potentiale. Skolen ser det som sit mål at tilbyde eleverne en faglig solid undervisning, og der lægges vægt på, at børnene lærer om ligeværd, ansvarlighed og at omgås hinanden med respekt. Vi ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang, så fællesskab og omsorg er derfor vigtige aspekter i hverdagen.

Skolen ser det som sin opgave i samarbejde med forældrene at formidle en undervisning, der også ud over skoletiden tilstræber at styrke elevernes selvtillid og alsidige personlige udvikling ved at bibringe dem grundige kundskaber, tidssvarende arbejdsmetoder og en etisk bevidsthed. Det er således en del af skolens målsætning at styrke den enkelte elevs forståelse for og indsigt i det medmenneskelige ansvar og den gensidige respekt for andre, både på det nære og på det globale plan.

Faste begivenheder og traditioner som fx morgensang, Lucia, Fastelavn og FN dag medvirker til at styrke elevernes sociale kompetencer og etiske værdier, som er en del af skolens grundlag.

Der er morgensang hver dag i kirken og med jævne mellemrum økumeniske gudstjenester. For katolske elever er der messer og katolsk religionsundervisning.

Dansk og international afdeling

Skolen har en dansk og en international engelsksproget afdeling, og skolens ca. 1000 elever fordeler sig på flere forskellige nationaliteter og religiøse baggrunde. For hverdagen på Rygaards skole er denne menneskelige og kulturelle mangfoldighed både berigende og inspirerende. Mangfoldighed giver gode sociale færdigheder og bidrager til respekten for den enkelte og hans/hendes værdier som menneske. Afdelingernes elever deler faciliteter og værdigrundlag og der er jævnligt fællesarrangementer for begge afdelingers elever. Der er desuden et vist sammenfald af lærere, der underviser på begge afdelinger.

Den danske afdeling omfatter 0. – 9. Klassetrin. Den internationale afdeling henvender sig til familier, der opholder sig i Danmark i en kortere årrække, og der tilbydes undervisning fra Reception Class til year 11. Der er fælles SFO for de yngste klassetrin fra begge afdelinger. 

Den danske afdeling er geografisk delt i to. 0. klasse til 3. klasse samt SFO´en er i Annekset, og det fungerer som en overskuelig og for børnene meget tryg indskolingsenhed. Mellemtrinnet 4. – 6. klasse deler bygning med eleverne i Year 5 og 6 i Marie Eugenie Bygningen, hvor der også er faglokaler i billedkunst. 7. – 9. klasse og Year 7 til 11 har klasselokaler i hovedbygningen.

Eleverne forlader skolen efter 9. klasse med statskontrollerede prøver.

En moderne skole i optimale omgivelser

Skolen har gennemgået adskillige renoveringer og tilbygninger i årenes løb, så den i dag fremstår som en velholdt, hyggelig og moderne skole i historiske bygninger. Senest er et helt nyt Læringsresursecenter taget i brug i maj 2016. Skolen har desuden 2 gymnastiksale, faglokaler til de naturvidenskabelige fag, 2 billedkunstlokaler, 2 musiklokaler, faglokale til madkundskab, faglokale til design og teknik samt en dejlig stor park med flere legepladser og boldbaner.

Den lokale kirke, Sct. Therese, er en integreret del af skolens bygninger og bruges af skolen til både katolske og økumeniske tjenester.

Fritidsaktiviteter

Efter skoletid har vores elever mulighed for mod betaling at deltage i aktiviteter i vores egen fritidsforening.

Skolefritidsordning (SFO)

Skolen tilbyder skolefritidsordning hver morgen fra kl. 7:30 – 8:00 og om eftermiddagen indtil kl. 17:30. Fredag dog indtil kl. 17.   

Forældresamarbejde

For at hver enkelt elevs skolegang kan forløbe optimalt, er samarbejdet mellem hjemmet og skolen en væsentligt forudsætning. I tilknytning til dette samarbejde har skolen en række forventninger til forældrene. Vi beder alle forældre nøje overveje disse forventninger, inden barnet påbegynder sin skolestart for at sikre, at Rygaards Skole er det rette skolevalg. Mere information om skolens forventninger kan læses i skolens Trivselspolitik

Der er et meget aktivt forældresamarbejde, og et højt informationsniveau mellem hjem og skole tilstræbes. I hver klasse vælges en forældrerepræsentant og to suppleanter. Forældrerepræsentantskabet fra begge afdelinger arbejder sammen om konkrete projekter eller opgaver for skolen. Forældrerepræsentantskabet udpeger desuden medlemmer til skolens bestyrelse. Mere information om forældrerepræsentantens rolle kan læses her.

Optagelse

Optagelse sker ved henvendelse til skolen, hvor der aftales tid til en samtale med skolens afdelingsleder. Der kræves desuden optagelsesprøve for elever til 1. – 9. klasse.

Ved optagelse til 0. klasse indhentes oplysninger fra barnets børnehave om barnets skoleparathed.