Stillingsopslag
Søg

SFO - Dejlige fysiske rammer inde som ude

Velkommen til SFO’en på Rygaards Skole. Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde i vores dejlige fysiske rammer inde som ude. Vi ønsker et tæt forældresamarbejde om jeres børns trivsel og derfor er personalet altid til rådighed for en uformel eller mere formel samtale i SFO’en.

Pædagogisk praksis

Vi arbejder inkluderende med alle børn, så de får en plads i vores fællesskab. Vi løser konflikter, når de opstår, og vi bruger en anerkendende tilgang. Vi lytter og er nærværende i samværet med børnene og deres trivsel, som er vores førsteprioritet. Hver pædagog følger en klasse fra 0. til 3. klasse, og vi samarbejder tæt med lærerne om klassens trivsel og dynamik.

Når vi modtager børnene klokken 13:05, går vi ind i alle klasserne og informerer børnene om hvilke aktiviteter, der foregår i SFO’en den pågældende dag. Alle vores aktiviteter er nøje tilrettelagt for at give børene mulighed for alsidig personlig udvikling. Gennem kreativitet og fysiske processer styrker vi børnenes sociale relationer, deres samarbejdsevner og fantasi, stimulerer deres fin- og grovmotorik samt deres rytmik og balanceevner.

Vi har fokus på følgende:

 • Fysisk udfoldelse gennem leg og bevægelse i en planlagt aktivitet med udviklingsmuligheder.
 • Alsidig personlig udvikling gennem fantasi, kreative processer og valgmuligheder.
 • Sociale kompetencer gennem samarbejde i lege, holdspil og støttefunktioner.
 • Sproglig udvikling igennem samtaler med barnet, højtlæsning og samarbejdskontekster.
 • Kultur og kulturelle udtryksformer gennem finmotoriske processer og kreative værksteder.
 • Natur og naturfænomener gennem de 4 elementer vand, luft, ild, jord, samt de 4 årstider.
 

Barnet i centrum

Vi arbejder inkluderende, så alle børn får en plads i vores fællesskab. Vi løser konflikter, når de opstår og bruger en anerkendende tilgang. Vi lytter og er nærværende i samværet med børnene og deres trivsel, som er vores førsteprioritet. Hver pædagog følger en klasse fra 0. til 3. klasse og samarbejder med klasselærerne om trivsel og dynamik i klassen.

Forældresamarbejde

Vi har et meget tæt og åbent forældresamarbejde og afsætter gerne tid til både små og store spørgsmål, der måtte vedrøre børn i SFO’en. Der er altid mulighed for at få en uformel samtale i dagligdagen med de ansvarlige voksne. Det er vigtigt at bygge bro mellem hjem og institution, så barnet har bedst mulige trivselsbetingelser.

Nyhedsbrev

En gang om måneden udsender vi nyhedsbrev med nyheder og information om, hvilke aktiviteter vi foretager os en måned frem.

Målsætning

 • At skabe en tryg og sammenhængende hverdag i et trygt miljø
 • At lære børnene at omgås i et fællesskab med respekt og omtanke for alle
 • At give børnene mulighed for at etablere venskaber på tværs af alder, kultur og afdelinger
 • At tilbyde børnene kreative og fysiske aktiviteter til gavn for deres personlige og sociale udvikling
 • At give børnene indflydelse og lære at tage medansvar for egen læring.
 

Værdigrundlag

SFO’en er en del af Rygaards skole, og vi arbejder ud fra samme værdigrundlag. Det vil i korthed sige, at SFO’ens udgangspunkt også er det kristne livs- og menneskesyn. Vi lægger stor vægt på at styrke børnenes selvtillid og alsidige udvikling og at skabe trygge rammer, hvor det enkelte barn kan udvikle sig både personligt, fagligt og socialt. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor alle børn føler sig velkomne og accepteret for hvem de er. Vi arbejder aktivt på at skabe gensidig respekt blandt børnene og vise dem at alle har værdi for fællesskabet.

Mere information om Rygaards Skoles værdigrundlag kan findes her.