Stillingsopslag
Søg

Rygaard, landbrug, lystgård og skole

En bygningshistorisk beskrivelse af Rygaard, August 2003

Indledning

Rygaards Internationale Skole og den Katolske Kirke udgør et samlet bygningsanlæg, der omfatter fire hovedelementer: I) kirken, II) hovedbygningen, III) skolebygningerne samt IV) haven og de øvrige udenomsarealer.

Den bygningshistoriske redegørelse giver en beskrivelse af hovedbygningens udvikling og forandring fra landbrug til lystgård og skole. Den efterfølgende handlingsplan skal medvirke til at give et beslutningsgrundlag for finansiering, projektering og iværksættelse af konkrete bygningsarbejder.

Resumé

Oprindelig blev Rygaard opført som en af de mange udflyttergårde under Bernstorff Slot ved stavnsbåndets opløsning. Siden blev jorden udstykket og gården blev lystejendom for skiftende ejere, der tilhørte det københavnske bourgeoisi.

Således blev Rygaard et af mange statelige landsteder i Nordsjælland. Hovedbygningen blev opført i 1803 som grundmuret bygning i nyklassisistisk stil i én etage med høj kælder og heltag med sortglaserede teglsten. Omkring 1866 blev huset ombygget og forhøjet med yderligere én etage, og efterfølgende blev der opført en tilbygning mod syd i 1886. I 1930 blev ejendommen købt af Sct. Michaelstiftelsen og dele af de tidligere økonomibygninger i bindingsværk blev nedrevet til fordel for opførelse af en katolsk kirke i 1935, der blev suppleret med et stort skolekompleks i 1952.

Ved denne lejlighed blev de tidligere hvidkalkede facader pudset i en brun cementpuds, så alle bygningerne fremstod som en helhed, men derved blev hovedbygningens oprindelige historiske karakter betydelig decimeret.

Hovedbygningens hovedstruktur i øvrigt er i store træk bevaret, som den fremstod efter om- og tilbygningen i 1886. De historiske interiører er delvis bevaret med stukgesimser og fyldningsdøre og fremtræder med betydelige kvaliteter, der gør rummene særlige velegnede til repræsentative formål, men for at yde den historiske arkitektur fuld anerkendelse vil det være nødvendigt at genskabe den oprindelige rumproportionering ved at fjerne de lette skillevægge. Samtidig kunne de eksisterende kontorfunktioner med fordel indrettes mere attraktivt og hensigtsmæssigt, og skolens lærerværelse kunne eventuelt også med fordel indrettes i hovedbygningen.