Stillingsopslag
Søg

Fastholdelse og fremme af trivsel 4.-6. klasse

Vores arbejde for trivsel og håndtering af eventuelle problemer foregår via nedenstående punkter:

4. og 6.klasserne og deres lærere er hvert skoleår på konflikthåndteringskursus i Ungdomsbyen. Ligeledes har vi besøg af konsulenter fra bl.a. Børns Vilkår, som taler med børnene om emner som fx. mobil/medieetik.

Alle klasser holder klassemøder, som er en ugentlig tilbagevendende begivenhed, der ikke kun har til formål at løse konflikter, men primært sigter på at forebygge konflikter og mobning med redskaber som: opbygning af stærkere relationer, afklaring af fællesskabets og den enkeltes grænser og forventninger. Mødet foregår altid i en siddende rundkreds med en ordstyrer og en dagsorden. Klassemøderne er en naturlig fortsættelse af de klassemøder, eleverne har haft i indskolingen.

Skoleåret starter med en skolehjemsamtale i september. Her bliver der afklaret forventninger mellem hjem og skole vedrørende elevens trivsel og sociale kompetencer. Endnu en samtale med barn og hjem ligger i januar. Januarsamtalen lægger mere vægt på den faglige udvikling, men har stadig fokus på samarbejdet og elevens sociale udvikling/trivsel.

Lærere i indskolingen og pædagoger i SFO deltager i diverse konflikthåndteringskurser og afholder fællesmøder.

Hvert år afvikles en trivseldag. Dagen sætter fokus på børnenes undervisningsmiljø. Det være sig alt fra fokus på god leg i frikvartererne, børnenes omgangstone, godt indeklima til relationer i klassen såvel med klassekammerater som med lærerne. Intet er for stort eller småt til dagen.

Alle elever deltager en gang om året i en større trivselsundersøgelse, også kaldet undervisningsmiljøvurdering. Undersøgelsen består af et spørgeskema, som er udarbejdet i samarbejde med DEFGO. Undersøgelsens resultater bearbejdes og en eventuel handleplan iværksættes.

Vi har AKT-medarbejdere (adfærd, kontakt og trivsel), der bl.a. hjælper med igangsættelse af klassemøder og generel trivsel, og som i forskellige situationer kan gå ind problematikker og vejlede både elever, lærere og forældre.

Mobiltelefoner og IPads bliver låst inde fra morgenstunden og udleveres efter sidste time.

Ved at inddrage mobiler og iPads får eleverne langt mere fokus på det sociale samvær og på undervisningen samt friheden til at være mobilfri.

I klassen taler vi sammen uden at råbe. Vi opfordrer alle lærere og elever til at holde klasseværelserne og fællesarealerne ryddede og pæne, så læringsmiljøet er rart og inspirerende.

5. klasserne tager på lejrskole, og der foregår sociale begivenheder i løbet af året i alle klasserne til trivslens fremme. 

Den seneste undervisningsmiljøvurdering for 4.-9. klasse på Rygaards Skole kan hentes under dokumenter.