Stillingsopslag
Søg

Sundhedsplejerske

Rygaards skole bliver betjent af to sundhedsplejersker fra Gentofte kommunes sundhedstjeneste

Sundhedsplejerskerne betjener hhv. den danske og den internationale afdeling.

Sundhedsplejerskens tilbud er en kombination af samtaler, undersøgelser og undervisning.

Samtalerne omhandler sundhedsmæssige forhold af betydning for barnet og børnegruppen. Afhængigt af aldersgruppen drøftes aktuelle områder og barnets/den unges egen oplevelse af trivsel, helbred og sundhedsvaner. Samtalerne vil foregå enkeltvis eller i mindre grupper.

Undervisning tager udgangspunkt i relevante emner omhandlende sundhed.

I 7. klasse tilbydes undervisning omhandlende rygning. I 8. klasse tilbydes seksualundervisning ud af huset

Sundhedsplejerskens tilbud afhænger af det enkelte barns behov, men omfatter altid:

  • 0. klasse: Samtale og undersøgelse af motorik, syn, hørelse og vækst
  • 2. klasse: Samtale, synsprøve og vækst
  • 4. klasse: Samtale, synsprøve og vækst
  • 6. klasse: Samtale, synsprøve og vækst Sundhedsprofil via skolesundhed.dk
  • 8. klasse: Samtale og undersøgelse, synsprøve, høreprøve og vækst. Sundhedsprofil via skolesundhed.dk
  • Efter behov tilbydes yderligere samtale og undersøgelse.

Ved behov for behandling henvises der videre til relevant faggruppe.

 

Kontakt sundhedsplejersken

Vi følger Gentofte Kommunes tilbud i forhold til sundhedsplejeske. Se mere information i pdf under Dokumenter. I skoleåret 2021-22 træffes sundhedsplejerske Nanna Sloth Friis på skolen primært om tirsdagen. Telefonisk henvendelse på tlf. 24 79 09 85 eller mail [email protected]. Fra oktober tilbydes forældre, elever og lærere konsultation/sparring hos sundhedsplejersken ved behov/efter aftale.

 

Det er skolens politik, at det er de ansvarlige danske sundhedsmyndigheders vejledning/påbud, der følges.